Nieuws

Het eerste kievitsnest met twee eieren in de gemeente Wageningen is op dinsdag 16 maart gevonden door Ardy Rekers op een perceel van de proefvelden van de WUR / Unifarm langs de Dijkgraaf. Ardy is een van de meer dan twintig vrijwilligers bij de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO).

Afgelopen zaterdag 13 maart is het eerst kievitsei van 2021 in het Binnenveld in de gemeente Ede gevonden door vrijwilliger Bram Koudijs

Meer weidevogels in het Binnenveld en zelfs verdubbeling van soorten als de grutto (foto) is mogwlijk. Daarvoor zouden boeren meer agrarisch natuurbeheer moeten doen en zou het Binnenveld open moeten blijven; geen zonneparken of windmolens. Ook is betere samenwerking nodig: wethouders zouden de koppen bij elkaar moeten steken voor een mooi, gezond en weidevogelvriendelijk Binnenveld. Boeren willen wel.

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming hebben 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp. Jaarlijks broeden er ongeveer 4.300 paartjes in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Deze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar Zuidwest-Europa en Engeland. Tussen juli en april komen daarnaast grote aantallen wulpen bij ons overwinteren. In de winter zijn er in Nederland soms wel 200.000 te tellen. Tussen 25 en 50 procent van de wereldpopulatie doet op enig moment Nederland aan.

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) is een petitie gestart tegen de jacht op weidevogels zoals de Grutto, Wulp en de Kievit. In Nederland wordt veel tijd en geld gestoken in het beschermen van de weidevogels, terwijl dezelfde vogels tijdens de trek massaal uit de lucht worden geschoten in bijv. Frankrijk, Italië en op Malta, aldus de BFVW. De Grutto is in Frankrijk dit jaar nog beschermd, maar daar komt vanaf 2020 mogelijk verandering in. Andere soorten zoals Kievit en Scholekster mogen nu al vrij bejaagd worden.

Op donderdag 29 maart 2018 is het eerste kievitsnest met twee eieren gevonden door Hans van der Velden op een perceel van de proefvelden van de WUR / Unifarm langs de Dijkgraaf. Hans is vrijwilliger bij de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO). De vondst van het 1e kievitsei is een van de lentebodes die ons land kent.

Het eerste kievitsei van de provincie Utrecht werd op vrijdag 16 maart jongstleden gevonden in de gemeente Veenendaal door WBO-vrijwilliger Harry Dekker op een maisperceel langs de Dragonderweg (Veenendaal-Oost). De vondst van het eerste kievitsei was tegelijk ook het 1e kievitsei van het Binnenveld.

Sinds kort is de film Weidevogels in het Binnenveld beschikbaar. Het is een unieke film over het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld. De film van drie kwartier wordt op diverse plaatsen in de regio vertoond en is ook beschikbaar op DVD.

Woensdag 13 september is de Weidevogelfilm over het Binnenveld gepresenteerd in de Groenhof in Veenendaal. De presentatie vond plaats in aanwezigheid van het bestuur van het IVN en ANV, boeren en vrijwilligers, Rabobank, bestuursleden LTO, en een wethouder van Rhenen. Nadere informatie bij: Roelof de Jong tel. 0317-614941

Boeren en vrijwilligers gaan een belangrijke rol spelen in het beheer van de Binnenlandse hooilanden. Samen maakten ze ook het plan om deze natuur aan te leggen.

WBO-vrijwilliger Volkert de Graaf was woensdag 15 maart j.l. de gelukkige vinder van het 1e Wageningse kievitsei. Het was al de 5e keer dat hem die eer te beurt viel. Reden temeer om burgemeester Van Rumund te vragen voor een officiële handeling, namelijk het plaatsen van de stokken ter bescherming van dit kievitsnest. Volkert is vrijwilliger van de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost.

Op vrijdag 10 maart jongstleden heeft het vrijwilligersteam Van Ginkel, bestaande uit Harm Roseboom en Rik Nagtegaal, het 1e kievitsnest van Ede gevonden op het maisland van de familie Jan van Ginkel aan de Eemweg te Bennekom. Het legsel was bij de vondst al compleet en telde 4 eieren! Feitelijk lag hier dus het 1e kievitsei van Nederland, want het nestje in Vinkeveen telde slechts 1 ei.

Weidevogels in concert!
Op zaterdag 25 maart 2017 is de première geweest van de Binnenveldfilm "Weidevogels in Concert!" De documentaire over de waarde van het Binnenveld voor weidevogels beleefde haar première in De Cunerakerk in Rhenen. Deze documentaire is in samenspraak met onze ANV gemaakt door WBW, de weidevogelbeschermgroep West. De documentaire bevat beelden van het hele Binnenveld en is mede door een bijdrage van de RABO bank mogelijk gemaakt. Deze première werd extra luister bijgezet door de live muziek van het Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen. Ruim 250 bezoekers hebben deze première bijgewoond.

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen ruim een miljoen euro uittrekken voor het Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland.

Het gaat om een plan van LTO Noord, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie Gelderse natuurcollectieven.

De organisaties hadden in hun actieplan om meer geld gevraagd, onder andere voor een akker- en weidevogeldag. Maar de provincie wil dat ze het beschikbare geld vooral gebruiken voor beheer en uitvoering.

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen akker- en weidevogels meer beschermen en behouden. Zij maken daarvoor, in aanvulling op het bestaande Agrarisch Natuurbeheer, met ingang van 2017 een aantal extra maatregelen mogelijk. Zoals de aanleg van rust-, schuil- en voedselplekken voor bijvoorbeeld de patrijs en kievit en ook de grutto. Ook gaat de provincie inrichtingsmaatregelen financieren, zoals het natter maken van grasland met plassen en drasrijke delen waar weidevogels veiligheid én voedsel vinden. Tenslotte komen er bij de volgende herziening van het Natuurbeheerplan in 2017 speciale beheermaatregelen voor de kievit.

Albert Beintema heeft de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek van 2016 gekregen. Hij kreeg de prijs voor zijn boek De Grutto, een biografie over deze Hollandse weidevogel. De prijs werd uitgereikt in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Karina Wolkers, de weduwe van kunstenaar en natuurliefhebber Jan Wolkers, reikte de prijs uit in Museum De Lakenhal in Leiden. Beintema kreeg 5000 euro en een speciaal literair portret van Wolkers, gemaakt door Siegfried Woldhek.

In het Binnenveld zijn op maandag 11 april 2016 de eerste kievitskuikens geringd. Het zijn de kuikens uit het nest van het 1e Gelderse kievitsei van 2016, dat op 13 maart is gevonden en na 28 dagen broeden is uitgekomen. Het ringen maakt deel uit van een landelijk onderzoek naar de overleving van kievitskuikens in het ‘Jaar van de Kievit’. Het onderzoek is nodig, omdat het slecht gaat met onze kieviten.

WAGENINGEN - De populieren die langs de Veensteeg, het Nieuwe Kanaal en de Kanaalweg in Wageningen staan, worden allemaal gekapt. Daarna komen er jonge bomen voor terug.

Wethouder Michiel Uitdehaag stelde dat de bomen gezien hun leeftijd aan vervanging toe zijn. "Normaal gesproken gaan populieren 30 à 40 jaar mee. Daarna worden ze instabiel. Dat komt, omdat ze ondiep wortelen", legde Uitdehaag uit. "Er is geconstateerd dat ze minder gezond zijn. De brandweer moet ook steeds meer takken weghalen als het heeft gestormd."