Film 'Weidevogels in het Binnenveld' beschikbaar voor de hele regio

Sinds kort is de film Weidevogels in het Binnenveld beschikbaar. Het is een unieke film over het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld. De film van drie kwartier wordt op diverse plaatsen in de regio vertoond en is ook beschikbaar op DVD.

Broedplaats voor talloze vogels
De film is een documentaire over weidevogels in het binnenveld, een natuur- en agrarisch gebied tussen Rhenen, Wageningen, Ede en Veenendaal. In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het gebied en natuurlijk de weidevogels. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden.

Muziek van muziekvereniging Ons Genoegen
De film wordt muzikaal ondersteund door de muziek van Ons Genoegen. Het resultaat is de unieke combinatie van natuurbeelden en achtergrondmuziek van het symfonisch blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen.

Zelf een filmavond houden
Naast de al geplande vertoningen van de film is het ook mogelijk om zelf een filmavond met een expert te organiseren. Het is mogelijk om een weidevogelexpert bij zo’n vertoning te betrekken. De film is ook te koop op DVD en USB met de originele geluidsopnames van de natuur in het Binnenveld en natuurlijk de geluiden van de weidevogels.

Meer informatie
• Een trailer van de film is te zien op www.youtube.com/watch?v=e0NudLq6Kqk&feature=youtu.be
• De film draait op diverse plekken in de regio, soms in besloten kring bijvoorbeeld bij een ouderen contact of op scholen.
• Vertoningen voor publiek zijn:
o 30 november, filmhuis Wageningen; www.moview.nl/film/weidevogels-in-het-binnenveld
o januari, Rhenen, datum en locatie nog onbekend
o 25 januari, IVN gebouw de Groenhof, Veenendaal
o 07 februari, Hoeve Groot Zandbrink, Leusden
o Op www.opdeheuvelrug.nl en www.inhetbinnenveld.nl en die van het IVN vindt u nadere gegevens, data, tijd en locaties.
• Wilt u de film zelf tijdens een avond vertonen, neem dan contact op met Roelof de Jong van Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West via rtdejong@planet.nl of 06-13269280.
• De film is ook te bestellen op een mooi modern vormgegeven USB (zie foto) door € 12,= per stuk over te maken op rekeningnummer NL13INGB0008076976 t.n.v. IVN Ver. voor Natuur en Milieueducatie met daarbij duidelijk de vermelding van de naam en het adres en postcode waar de USB naar toegestuurd moet worden.

Noot voor de redactie: Neem voor meer informatie contact op met:
Roelof de Jong van Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West, rtdejong@planet.nl of 06-13269280.