Ruim miljoen euro voor weidevogels Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen ruim een miljoen euro uittrekken voor het Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland. Het gaat om een plan van LTO Noord, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie Gelderse natuurcollectieven. De organisaties hadden in hun actieplan om meer geld gevraagd, onder andere voor een akker- en weidevogeldag. Maar de provincie wil dat ze het beschikbare geld vooral gebruiken voor beheer en uitvoering.

Beheer en inrichting

De uitvoering wordt neergelegd bij de agrarische collectieven en de organisatiekosten mogen niet hoger zijn dan 20 procent. Ook wil de provincie dat de collectieven direct beginnen met beheer en inrichting. In hun actieplan stellen de organisaties voor dat ze eerst aan de slag gaan met een tiental pilots. Dat is helemaal niet nodig, vindt de provincie. Op verschillende plaatsen in ons land is al voldoende ervaring opgedaan met dit soort maatregelen en de doelmatigheid en effectiviteit zijn gebleken.

Actieplan

Ondanks de iets andere uitvoering is Jan Willem Lagerweij, voorzitter van de drie collectieven, blij met de snelle reactie van Gedeputeerde Staten op het actieplan. 'We kunnen nu waarschijnlijk al in het komende beheersjaar aan de slag met met de maatregelen.'