Onderzoek

Jaar van de Kievit - resultaten 2016

In het Jaar van de Kievit (2016) is het Binnenveld aangewezen als 1 van de 16 landelijke onderzoeksgebieden. Het onderzoek is met name gericht geweest op de overlevingskansen van jonge kieviten.
Voor dit onderzoek hebben drie boeren hun medewerking verleend, te weten: Jan van Ginkel, de maatschap David en Teus van Laar, en Wilco Versteeg. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een tweetal maiscomplexen een nabij de Eemweg-Kooiweg en een bij de Veensteeg-Werftweg. Door een heel legertje vrijwilligers zijn de uitgekomen en geringde jongen vanaf de weg gevolgd. Voor een optimale communicatie tussen boeren en vrijwilligers zijn twee WhatsApp-groepen opgericht. Ter ondersteuning van het veldwerk aan de Veensteeg is daar gedurende 4 maanden een schaftkeet geplaatst, die dankbaar is benut. De schaftkeet is belangeloos beschikbaar gesteld door de firma Van Swaay uit Wageningen.

In het Binnenveld zijn in totaal 58 kievitkuikens geringd en 32 daarvan zijn tevens voorzien van een vlag met code. Het ging zowel om eendags kuikens als om oudere kuikens.
Helaas zijn er in 2016 maar weinig kuikens van de 1e leg vliegvlug geworden, mede door het koude en natte weer van 15 april tot 5 mei. Maar een positief gegeven is wel, dat één van de geringde vliegvlugge kuikens van de 1e leg wel een maand later is teruggemeld in het onderzoeksgebied bij Sint Oedenrode. Van de 2e leg zijn slechts enkele jongen geringd. Mede door het hoge gewas waren de pullen van de 2e leg moeilijker in het veld te volgen. Door deze dekking zijn meer jongen van de 2e leg vliegvlug geworden dan van de 1e leg.

In bijgaande nieuwsbrief zijn de belangrijkste resultaten van dit onderzoek uit 2016 samengevat.

Vogelinventarisatie Veenkampen (KNNV)

PM

SOVON-inventarisatie Binnenveld

PM