Vondst 1e kievitsei van Wageningen

Op donderdag 29 maart 2018 is het eerste kievitsnest met twee eieren gevonden door Hans van der Velden op een perceel van de proefvelden van de WUR / Unifarm langs de Dijkgraaf. Hans is vrijwilliger bij de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO). Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen en Gerard Derks van Unifarm waren aanwezig om het eerste nest symbolisch te markeren. De vrijwilligers van de WBO zorgen er - in samenwerking met de medewerkers van de WUR / Unifarm en loonwerkbedrijven en boeren - elk jaar voor het weidevogelbeheer. Met financiƫle steun van de gemeente en provincie zorgen zij ervoor, dat er zoveel mogelijk kieviten, patrijzen, gele en witte kwikstaarten, kwartels, etc. uitkomen. Al deze vogelsoorten staan op de Rode lijst, m.a.w. ze zitten in de gevarenzone om te overleven als soort. Een belangrijke voorwaarde voor goede broedresultaten is zo weinig mogelijke verstoring tijdens het broedseizoen.