Volkert de Graaf voor 5e keer vinder van 1e Wageningse kievitsei

WBO-vrijwilliger Volkert de Graaf was woensdag 15 maart j.l. de gelukkige vinder van het 1e Wageningse kievitsei. Het was al de 5e keer dat hem die eer te beurt viel. Reden temeer om burgemeester Van Rumund te vragen voor een officiële handeling, namelijk het plaatsen van de stokken ter bescherming van dit kievitsnest. Volkert is vrijwilliger van de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost.

Het kievitsnestje is gevonden op een van de percelen van de familie Breunissen aan de Lange Rijnsteeg. Het perceel is verpacht aan boer E.J. van Laar uit Rhenen, die nu dit nest bij werkzaamheden op de maisakker moet ontzien. Boeren die meewerken aan de bescherming van weidevogelnesten krijgen jaarlijks per gevonden en beschermd nest een kleine vergoeding van de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld.

Een en ander maakt onderdeel uit van het Weidevogelplan Binnenveld, dat dateert uit 2010 en dat in alle vier Binnenveld-gemeenten als beleidslijn wordt gehanteerd. Het plan moet ervoor zorgen dat de weidevogelstand niet verder achteruit gaat. De resultaten van 2016 zijn hoopgevend, omdat de 80% van alle nesten is uitgekomen. In het hele Binnenveld gaat het om circa 500 weidevogelnesten, waarvan dus zo’n 400 nesten zijn uitgekomen. Vooral de Grutto deed het vorig jaar bijzonder goed.
Zo steeg het aantal Gruttonesten van 18 in 2014 naar 33 in 2016.

Meer informatie over ons beschermingswerk en over het Binnenveld kunt u vinden op de websites
www.inhetbinnenveld.nl  en www.anvhetbinnenveld.nl