Eerste kievitsei gevonden in de gemeente Wageningen

Wethouder Maud Hulshof van Wageningen en Gerard Derks van Unifarm waren twee dagen later aanwezig om het nest symbolisch te markeren. Met deze vondst is het weidevogel seizoen ook in het Binnenveld officieel begonnen. Het eerste ei van Gelderland werd trouwens reeds op 6 maart gevonden in de Nijkerkerpolder.

De vrijwilligers van de WBO zorgen er - in samenwerking met de medewerkers van de WUR / Unifarm en loonwerkbedrijven en boeren - elk jaar (van februari tot juni) voor, dat in dit gedeelte van het Binnenveld de nesten van de kievit gevonden, gemarkeerd en beschermd worden. Met financiƫle steun van de gemeente en provincie is hun doel, dat er zoveel mogelijk kieviten eieren uitkomen en kuikens groot worden. Er komen ook patrijzen, gele en witte kwikstaarten, kwartels, etc. voor in dit gebied. Al deze vogelsoorten staan op de Rode lijst, m.a.w. ze zitten in de gevarenzone om te overleven als soort. Een belangrijke voorwaarde voor goede broedresultaten is zo weinig mogelijke verstoring tijdens het broedseizoen.

Meer informatie over het beschermingswerk en over het Binnenveld kunt u vinden op de websites www.inhetbinnenveld.nl en www.anvhetbinnenveld.nl

Vlnr op de foto: Gerard Derks (Unifarm/WUR), Wethouder Hulshof en vrijwilliger Ardy Rekers.