2019 - Jaar van de Wulp

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming hebben 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp. Jaarlijks broeden er ongeveer 4.300 paartjes in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Deze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar Zuidwest-Europa en Engeland. Tussen juli en april komen daarnaast grote aantallen wulpen bij ons overwinteren. In de winter zijn er in Nederland soms wel 200.000 te tellen. Tussen 25 en 50 procent van de wereldpopulatie doet op enig moment Nederland aan.
Ter gelegenheid van het Jaar van de Wulp gaan beide vogelorganisaties in 2019 meer onderzoek doen. Zo organiseert Sovon extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijv. de individuele verspreiding en de slaapplaatsen van grote groepen Wulpen. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd. Dit om inzicht te krijgen hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn. Vogelbescherming gaat o.a. onderzoeken of er goede voedselplekken in het Waddengebied onderbenut blijven door gebrek aan rust.