www.anvhetbinnenveld.nl

Op donderdag 29 maart 2018 is het eerste kievitsnest met twee eieren gevonden door Hans van der Velden op een perceel van de proefvelden van de WUR / Unifarm langs de Dijkgraaf. Hans is vrijwilliger bij de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO). Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen en Gerard Derks van Unifarm waren aanwezig om het eerste nest symbolisch te markeren. De vrijwilligers van de WBO zorgen er - in samenwerking met de medewerkers van de WUR / Unifarm en loonwerkbedrijven en boeren - elk jaar voor het weidevogelbeheer. Met financiële steun van de gemeente en provincie zorgen zij ervoor, dat er zoveel mogelijk kieviten, patrijzen, gele en witte kwikstaarten, kwartels, etc. uitkomen. Al deze vogelsoorten staan op de Rode lijst, m.a.w. ze zitten in de gevarenzone om te overleven als soort. Een belangrijke voorwaarde voor goede broedresultaten is zo weinig mogelijke verstoring tijdens het broedseizoen.

Weidevogels in concert!

Op zaterdag 25 maart 2017 is de première geweest van de Binnenveldfilm "Weidevogels in Concert!" De documentaire over de waarde van het Binnenveld voor weidevogels beleefde haar première in De Cunerakerk in Rhenen. Deze documentaire is in samenspraak met onze ANV gemaakt door WBW, de weidevogelbeschermgroep West. De documentaire bevat beelden van het hele Binnenveld en is mede door een bijdrage van de RABO bank mogelijk gemaakt. Deze première werd extra luister bijgezet door de live muziek van het Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen. Ruim 250 bezoekers hebben deze première bijgewoond.

In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. De Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West werkt nauw samen met boeren in het gebied, zowel leden van LTO Veenendaal-Rhenen als leden van onze ANV. Zij hebben een unieke documentaire gemaakt over de kievit, grutto, tureluur, wulp, scholekster en andere vogels in het Binnenveld. Met de film hoopt de werkgroep meer draagvlak te creëren voor het behoud van de weidevogels in het Binnenveld. Dit sluit aan op onze inzet voor een bufferzone met natuur inclusieve landbouwgronden rondom het natuurgebied van Staatsbosbeheer in de Achterbergse Hooilanden. Onze inzet voor een dergelijke buffer zone is verwoord in de pleitnota: "Nieuwe kansen voor weidevogels in het Binnenveld". 

In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het Binnenveld, de agrarische bedrijvigheid en natuurlijk de weidevogels. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden. In een speciale samenwerking met de Ons Genoegen zijn de beelden vergezeld van live muziek in de prachtige entourage van de Cunerakerk. Het Symfonisch Blaasorkest speelt enkele klassiekers, zoals Rêverie van Debussy, Morgenstimmung van Grieg maar ook werk van moderne componisten, zoals De Fantasy Tales van Piet Swerts.

Voorafgaand aan het concert en ook na afloop kon men in gesprek gaan met diverse mensen betrokken bij het gebied en de weidevogels. Ook de ANV Het Binnenveld en de IVN-Veenendaal waren met een informatiestand aanwezig. Daarnaast waren er twee bijzondere exposities. Een van natuurliefhebber en tekenaar Tom van Koesveld en één van het schilderwerk van Harm Roseboom. Harm is al 20 jaar vrijwilliger bij de werkgroep weidevogelbescherming Binnenveld Oost.

Voor meer informatie zie www.onsgenoegenrhenen.nl en http://www.anvhetbinnenveld.nl/weidevogelbeheer.php. en https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen