Veenendaalse Krant

Op vrijdag 16 maart vond Harry Dekker, vrijwilliger van de Weidevogelgroep Binnenveld, het eerste kievitsei van de provincie Utrecht in de gemeente Veenendaal. Eerder deze week werd al het allereerste kievitsei van Nederland gevonden. Burgemeester Piet Zoon van de gemeente Veenendaal was aanwezig nadat door Maarten van Beek van Landschap Erfgoed Utrecht was vastgesteld dat het om een vers ei ging.

Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot feest, want het gaat al jaren slecht met de weidevogels. Het eerste kievitsei symboliseert voor Landschap Erfgoed Utrecht daarom ook de grote zorg die nodig is om de weidevogels als kievit, grutto en scholekster te beschermen. Want van de herkenbare roep van de grutto en de duikvluchten van de kievit moeten toch ook de volgende generaties kunnen genieten?

Alhoewel de kievit relatief veel voorkomt, is het ook de soort die op dit moment het meest hard achteruit gaat met 5% per jaar. In 1995 waren er nog 275.000 broedparen en recente gegevens wijzen uit dat er nog maar 140.000 broedparen zijn. Bescherming is dus nu meer dan ooit nodig. Gelukkig zetten duizenden vrijwilligers, boeren en andere partijen zich al jaren in om de weidevogels te beschermen. Zonder deze inzet zou het nog slechter gaan met deze vogels, die zo kenmerkend zijn voor ons landschap.

De kievit en grutto zijn door de provincie Utrecht uitgeroepen tot 2 van de 41 icoonsoorten die actief beschermd moeten zorgen. Hiervoor wordt het beheer in samenwerking met boeren aangepast om de vogels te helpen. Zo worden er in de provincie Utrecht door boeren bijvoorbeeld stukjes weiland onder water gezet, zodat er drassige stroken ontstaan. Dat is ideaal voor weidevogels want in deze natte gedeeltes kunnen ze veel insecten, zoals regenwormen vinden. En dat is nu net hun favoriete snack.

Help ook mee om de weidevogels te beschermen
Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilligers nodig om de nesten van de weidevogels op te sporen en te beschermen. Heeft u nog geen ervaring? Geen enkel probleem. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert vanaf half april cursussen voor beginnende weidevogelbeschermers. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen

foto: Aart Aalbers

Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West maakte de film Weidevogels in het Binnenveld. Hiermee beleef je het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels.Voor de trailer van de film bekijk online: https://youtu.be/e0NudLq6Kqk

Sinds kort is de film Weidevogels in het Binnenveld beschikbaar. Het is een unieke film over het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld. De film van drie kwartier wordt op diverse plaatsen in de regio vertoond en is ook beschikbaar op DVD.

Broedplaats voor talloze vogels
De film is een documentaire over weidevogels in het binnenveld, een natuur- en agrarisch gebied tussen Rhenen, Wageningen, Ede en Veenendaal. In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het gebied en natuurlijk de weidevogels. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden.

Muziek van muziekvereniging Ons Genoegen
De film wordt muzikaal ondersteund door de muziek van Ons Genoegen. Het resultaat is de unieke combinatie van natuurbeelden en achtergrondmuziek van het symfonisch blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen.

Zelf een filmavond houden
Naast de al geplande vertoningen van de film is het ook mogelijk om zelf een filmavond met een expert te organiseren. Het is mogelijk om een weidevogelexpert bij zo’n vertoning te betrekken. De film is ook te koop op DVD en USB met de originele geluidsopnames van de natuur in het Binnenveld en natuurlijk de geluiden van de weidevogels.

Meer informatie
• Een trailer van de film is te zien op www.youtube.com/watch?v=e0NudLq6Kqk&feature=youtu.be
• De film draait op diverse plekken in de regio, soms in besloten kring bijvoorbeeld bij een ouderen contact of op scholen.
• Vertoningen voor publiek zijn:
o 30 november, filmhuis Wageningen; www.moview.nl/film/weidevogels-in-het-binnenveld
o januari, Rhenen, datum en locatie nog onbekend
o 25 januari, IVN gebouw de Groenhof, Veenendaal
o 07 februari, Hoeve Groot Zandbrink, Leusden
o Op www.opdeheuvelrug.nl en www.inhetbinnenveld.nl en die van het IVN vindt u nadere gegevens, data, tijd en locaties.
• Wilt u de film zelf tijdens een avond vertonen, neem dan contact op met Roelof de Jong van Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West via rtdejong@planet.nl of 06-13269280.
• De film is ook te bestellen op een mooi modern vormgegeven USB (zie foto) door € 12,= per stuk over te maken op rekeningnummer NL13INGB0008076976 t.n.v. IVN Ver. voor Natuur en Milieueducatie met daarbij duidelijk de vermelding van de naam en het adres en postcode waar de USB naar toegestuurd moet worden.

Noot voor de redactie: Neem voor meer informatie contact op met:
Roelof de Jong van Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West, rtdejong@planet.nl of 06-13269280.

Woensdag 13 september is de Weidevogelfilm over het Binnenveld gepresenteerd in de Groenhof in Veenendaal. De presentatie vond plaats in aanwezigheid van het bestuur van het IVN en ANV, boeren en vrijwilligers, Rabo, bestuursleden LTO, en een wethouder van Rhenen. Nadere informatie bij: Roelof de Jong tel. 0317-614941

(in overleg met Roelof nadere info toevoegen)