Vakblad Natuur Bos Landschap, december 2018

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming hebben 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp. Jaarlijks broeden er ongeveer 4.300 paartjes in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Deze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar Zuidwest-Europa en Engeland. Tussen juli en april komen daarnaast grote aantallen wulpen bij ons overwinteren. In de winter zijn er in Nederland soms wel 200.000 te tellen. Tussen 25 en 50 procent van de wereldpopulatie doet op enig moment Nederland aan.
Ter gelegenheid van het Jaar van de Wulp gaan beide vogelorganisaties in 2019 meer onderzoek doen. Zo organiseert Sovon extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijv. de individuele verspreiding en de slaapplaatsen van grote groepen Wulpen. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd. Dit om inzicht te krijgen hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn. Vogelbescherming gaat o.a. onderzoeken of er goede voedselplekken in het Waddengebied onderbenut blijven door gebrek aan rust.

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) is een petitie gestart tegen de jacht op weidevogels zoals de Grutto, Wulp en de Kievit. In Nederland wordt veel tijd en geld gestoken in het beschermen van de weidevogels, terwijl dezelfde vogels tijdens de trek massaal uit de lucht worden geschoten in bijv. Frankrijk, Italiƫ en op Malta, aldus de BFVW. De Grutto is in Frankrijk dit jaar nog beschermd, maar daar komt vanaf 2020 mogelijk verandering in. Andere soorten zoals Kievit en Scholekster mogen nu al vrij bejaagd worden. De Wulp is op veel plaatsen beschermd , behalve langs de kustlijn van Frankrijk; en juist daar loopt de trekroute van de Wulp. Met de petitie wordt het Europees Parlement opgeroepen om de jacht op de kwetsbare weidevogels in heel Europa te verbieden. De petitie loopt tot maart 2019 en wordt dan aangeboden aan Europarlementariƫr Jan Huitema.