Landschap Erfgoed Utrecht

Op vrijdag 16 maart vond Harry Dekker, vrijwilliger van de Weidevogelgroep Binnenveld, het eerste kievitsei van de provincie Utrecht in de gemeente Veenendaal. Eerder deze week werd al het allereerste kievitsei van Nederland gevonden. Burgemeester Piet Zoon van de gemeente Veenendaal was aanwezig nadat door Maarten van Beek van Landschap Erfgoed Utrecht was vastgesteld dat het om een vers ei ging.

Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot feest, want het gaat al jaren slecht met de weidevogels. Het eerste kievitsei symboliseert voor Landschap Erfgoed Utrecht daarom ook de grote zorg die nodig is om de weidevogels als kievit, grutto en scholekster te beschermen. Want van de herkenbare roep van de grutto en de duikvluchten van de kievit moeten toch ook de volgende generaties kunnen genieten?

Alhoewel de kievit relatief veel voorkomt, is het ook de soort die op dit moment het meest hard achteruit gaat met 5% per jaar. In 1995 waren er nog 275.000 broedparen en recente gegevens wijzen uit dat er nog maar 140.000 broedparen zijn. Bescherming is dus nu meer dan ooit nodig. Gelukkig zetten duizenden vrijwilligers, boeren en andere partijen zich al jaren in om de weidevogels te beschermen. Zonder deze inzet zou het nog slechter gaan met deze vogels, die zo kenmerkend zijn voor ons landschap.

De kievit en grutto zijn door de provincie Utrecht uitgeroepen tot 2 van de 41 icoonsoorten die actief beschermd moeten zorgen. Hiervoor wordt het beheer in samenwerking met boeren aangepast om de vogels te helpen. Zo worden er in de provincie Utrecht door boeren bijvoorbeeld stukjes weiland onder water gezet, zodat er drassige stroken ontstaan. Dat is ideaal voor weidevogels want in deze natte gedeeltes kunnen ze veel insecten, zoals regenwormen vinden. En dat is nu net hun favoriete snack.

Help ook mee om de weidevogels te beschermen
Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilligers nodig om de nesten van de weidevogels op te sporen en te beschermen. Heeft u nog geen ervaring? Geen enkel probleem. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert vanaf half april cursussen voor beginnende weidevogelbeschermers. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen

foto: Aart Aalbers

Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West maakte de film Weidevogels in het Binnenveld. Hiermee beleef je het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels.Voor de trailer van de film bekijk online: https://youtu.be/e0NudLq6Kqk