Ede-stad

Op vrijdag 10 maart jongstleden heeft het vrijwilligersteam Van Ginkel, bestaande uit Harm Roseboom en Rik Nagtegaal, het 1e kievitsnest van Ede gevonden op het maisland van de familie Jan van Ginkel aan de Eemweg te Bennekom. Het legsel was bij de vondst al compleet en telde 4 eieren! Feitelijk lag hier dus het 1e kievitsei van Nederland, want het nestje in Vinkeveen telde slechts 1 ei.

Door het plaatsen van markeringsstokken gaf wethouder Willemien Vreugdenhil het startsein voor de jaarlijkse nestbescherming in het Binnenveld. Deze bijzondere handeling werd verricht in het bijzijn van twee kleinkinderen van de familie Van Ginkel! Hoe mooi kan het zijn om weidevogelbescherming zo aan volgende generaties door te geven!

In het Binnenveld zijn op maandag 11 april 2016 de eerste kievitskuikens geringd. Het zijn de kuikens uit het nest van het 1e Gelderse kievitsei van 2016, dat op 13 maart is gevonden en na 28 dagen broeden is uitgekomen. Het ringen maakt deel uit van een landelijk onderzoek naar de overleving van kievitskuikens in het ‘Jaar van de Kievit’. Het onderzoek is nodig omdat het slecht gaat met onze kieviten.

Het Binnenveld is 1 van de 16 gebieden in Nederland waar dit kuikenonderzoek plaats vindt. Het is de bedoeling dat in totaal 50 kuikens in het Binnenveld geringd worden en voorzien van een op afstand afleesbaar nummer. Vrijwilligers van SOVON en het Vogeltrekstation (VT) gaan deze kuikens de komende weken volgen, totdat ze vliegvlug zijn.

Met de resultaten hopen de onderzoekers van SOVON en VT te achterhalen wat de oorzaak is van de sterke achteruitgang van de kievit. Ook gaan zij na wat de beste maatregelen zijn om de kievitenstand in Nederland te verbeteren. In de loop van dit jaar zullen de resultaten van dit onderzoek via de media bekend gemaakt worden.

Nadere informatie: