Vogellogboek 2017

januari, 2017

 13/1: Binnenveldlezing HvP bij KNNV-VWG-Wageningen
 18/1: ANV/WBO-overleg met wethouder gemeente Ede
 19/1: Weeklang schaatsen op natuurijs (na nachtvorsten van -2 tot -8)
 23/1: ANV-vergadering neemt besluiten over Pleitnota en Binnenveldfilm
 29/1: Jaarlijkse Steenuilenplatform op Droevendaal met nieuwe broedseizoenafspraken

februari, 2017

 9/2: Patrijzenoverleg op Droevendaal met beheerafspraken op proefvelden van Unifarm
 11/2: Sneeuwdek van 5-10 cm met prachtig sneeuwlandschappen rondom Ede
 14/2: Kraanvogeltrek over Nederland richting broedgebied in Scandinavië
 14/2: Interview met Jan van Ginkel voor april-editie van de Buitenronde
 18/2: Startdag provinciale weidevogelbescherming Gelderland te Bemmel
 20/2: 1e duikelende Kieviten bij de Kooiweg in het Binnenveld
 25/2: Honderden Kraanvogels gesignaleerd in omgeving Ede en Wageningen

maart, 2017

 3/3: 15 roepende Scholeksters boven Intratuin Barneveld
 5/3: Nu ook duikelende Kieviten boven proefvelden Unifarm
 8/3: Startavond WBO op biologisch proef- en leerbedrijf Droevendaal
 9/3: 1e Kievitsei van NL gevonden in Vinkeveen!
 10/3: Team Jan van Ginkel vindt Kievitsnest met vier eieren
 oftewel: hier lag feitelijk het 1e Kievitsei van NL!
 12/3: Veldleeuweriken en << Tureluur boven maisveld Teus van Laar
 13/3: 1e Tjiftjaf gehoord bij temperatuur van 15-17 graden!
 16/3: 1e Wageningse Kievitseieren gevonden door Volkert de Graaf
 18/3: Vernieuwde website Weidevogelwerkgroepen Binnenveld gereed!
 21/3: Jaarverslag WBO 2016 naar de drukker en verstuurd aan boeren.
 25/3: Geslaagde filmpremière ‘Weidevogels in het Binnenveld’ in volle Cunerakerk in Rhenen
 26/3: Paartje IJsvogels half uur lang gespot bij Eendenput De Snip langs de Grift in het Binnenveld
 27/3: Feestelijke ondertekening Binnenveldse Hooilanden op Boerderij De Hooilanden
 31/3: 1e Boerenzwaluwen terug op het erf van Jan van Ginkel (Eemweg)

april, 2017

 2/4: Patrijzenparadijs aan de Bornsesteeg: 4-8 rennende en roepende patrijzen!
 3/4: Startavond Kievitkuikenonderzoek SOVON en NIOO bij Jan van Ginkel (Eemweg)
 7/4: 1e Grutto-ei van Binnenveld bij Jan van Ginkel gevonden door Harm Roseboom
 7/4: Artikel over Binnenveld in Volkskrant met foto van Alan Koudijs en David van Laar
 7/4: ANLb-dag ‘Boeren met weidevogels’ te Velp.
 8/4: 1e jonge Kieviten uit het ei in het Binnenveld aan Postweg (Bram Koudijs)
 8/4: Veenkampen in het Binnenveld staat vol met Pinksterbloemen
 10/4: Schaftkeet Van Swaay geplaatst op melkplaats Arjo Joosten tbv Kievitenonderzoek
 11/4: 15 jonge kieviten en 3 oudervogels geringd op onderzoeksperceel bij Jan van Ginkel (Eemweg)
 12/4: 1e Bonte Vliegenvanger terug in Ede. > 19/4: 1e Zwarte Roodstaart terug in Centrum Ede.
 20/4: 1e weilanden in Binnenveld alweer vroeg gemaaid!
 21/4: Vos ruïneert weidevogelnesten van Kievit, Tureluur en Grutto op onderzoeksperceel Kooiweg.
 22/4: Alan Koudijs vindt 1e Scholeksternest met 4 eieren; Jaap Gijsbertsen vindt 1e Graspiepernest.
 30/4: Grutto-, Tureluur- en Gele Kwikstaartnest op grasland T. van Laar aan Veensteeg/Werftweg

mei, 2017

 1/5: Veel jonge Kieviten gesignaleerd! Paapje op foto van Peter Pfeifer
 6/5: 1e Gierzwaluwen massaal terug uit het verre zuiden! Later dan normaal (1/5).
 6/5: 1e jonge Tureluurs op maisland bij Jan van Ginkel
 8/5: WBO-overleg over subsidie gemeente Wageningen
 8/5: Boer Van Laar spaart bij maaien grote hoek gras uit rond Gruttonest en 1 meter langs sloten!
 10/5: Geslaagd werkbezoek wethouders WERV-gemeenten aan Binnenveld
 10/5: Wethouders hangen gezamenlijk steenuilenkast op in boomgaard Boerderij De Hooilanden
 12/4: WBO-protest tegen aanleg nieuw fietspad langs Kielekampsteeg) tijdens het broedseizoen
 13/5: Gespaard Gruttonest op grasland langs de Veensteeg/Werftweg is uitgekomen!
 16/5: Last-minutecontract met Lodewijk Pool voor weidevogelperceel nabij Nieuwesteeg.
 17/5: Roepende Kwartel op SBB-perceel aan de Werftweg (bij 30 graden!)
 19/5: Gruttonest tijdens maaien uitgespaard op Veensteegperceel van Jan van Ruiswijk (K17)
 22/5: 1e Scholeksternest van het Binnenveld langs Slagsteeg gevonden door Henk van Paassen
 24/5: Vele Kievitsnesten op maisland Werftweg gepredeerd
 30/5: Gemeenteraad Wageningen blaast autoweg door Binnenveld af

juni, 2017

 1/6: SBB-percelen in Veenkampen zijn veel te vroeg gemaaid; afgesproken datum is minimaal 15/6!
 1/6: WBO gevraagd voor vogelinventarisaties tbv bodemonderzoek Binnenveldse Hooilanden (juni).
 9/6: 44 huiszwaluwnesten geteld op het erf bij Jan van Ginkel (Eemweg)
 12/6: Assistentie verleend bij het maaien van de 2e snee bij boer Teus van Laar aan de Veensteeg.
 19/6: 3 jonge Ransuilen in wilgen langs de Kooiweg
 20/6: Voor het eerst nu ook jonge Kieviten op de Wildekamp ten oosten van Dreeslaan!
 22/6: SOVON komt met leerzaam Kievitenbordspel voor alle vrijwilligers van het kuikenonderzoek.
 24/6: Open boerderijendag Binnenveld: ondanks de regen toch 25 bezoekers bij de schaftkeet
 26/6: Patrijzenoverleg op Droevendaal en WBO-rondgang over de proefvelden: Kwartels gehoord!

juli, 2017

 3/7: Overleg over opschaling project BinnenveldsGoed op Boerderij De Hooilanden
 3/7: Patrijzenoverleg met Unifarm en WUR nav uitmaaien patrijzennest Kielekampsteeg.
 3/7: Grutto met jongen langs de Werftweg; Patrijzen langs de Veensteeg bij hoogspanningsmast.
 11/7: Grote groep Kieviten op grasland bij Lodewijk Pool
 14/8: Steenuil met jongen bij ganzenkwekerij Van Steenbergen aan de Rijnsteeg.
 20/8: IJsvogel bij vogelhut in de Blauwe Kamer
 23/8: Roepende Boomvalk voorbij fietsbrug over de Grift
 4/9: Overleg met Otto Vloedgraven over Kievitpakketten Binnenveld
 13/9: Slotavond WBW met presentatie DVD en USB Weidevogelfilm in Groenhof te Veenendaal
 15/9: Fotoselectie Peter Pfeifer voor website www.inhetbinnenveld.nl
 21/9: Slotavond WBO met film Weidevogels in het Binnenveld op boerderij De Hooilanden
 27/9: WBO-gegevens naar Joop Adams voor subsidieaanvraag gemeente Ede en Wageningen
 28/9: Volkert de Graaf stopt met invoer legselgegevens WBO; Christ Elsten en Henk nemen over.
 7/10: Bladkoning in het Binnenveld
 10/10: Oprichting Steenuilenwerkgroep Wageningen
 11/10: Geslaagde thema-avond over Drones en filmavond in de Brink in Bennekom
 21/10: Kraanvogels weer op weg naar het zuiden
 1/11: Natuurtoets Binnenveldse Hooilanden: geen compensatiemaatregelen voor weidevogels
 1/11: Stichting Mooi Binnenveldavond bij Lynx in Wageningen
 6/11: WBO-presentatie voor WUR-studenten in Forum te Wageningen
 9/11: Brief weidevogelwerkgroepen over Natuurtoets naar projectgroep Binnenveldse Hooilanden
 20/11: Meerjarig overzicht (tabel) van alle weidevogelnesten in het hele Binnenveld (2015-2017).